1. 8. 2021

  Jen 22% uživatelů sluchadel je informováno

   o doplňcích pro lepší slyšení od svého lékaře

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb v §8 stanoví, že“..prostory pro shromažďování 50 a více osob nebo každé ozvučení či překladatelský servis kin, divadel a sálů musí umožňovat indukční poslech pro nedoslýchavé osoby..“.

  Nevíte, jak toto ustanovení splnit kvalitně a s minimálními náklady?

  Unie neslyšících Brno Vám nabízí řešení na klíč, poradenský servis, změření a seřízení stávajících zařízení a další služby z tohoto oboru. Působnost po celé ČR i v dalších zemích EU.

  Mám povinnost mít indukční smyčku?

  Vyhláška MMR č.398/2009 sb. stanoví, že prostory pro shromažďování 50 a více osob nebo každé ozvučení či překladatelský servis kin, divadel a sálů musí umožňovat indukční poslech pro nedoslýchavé osoby. Spadáte-li do této kategorie, musíte indukční smyčku instalovat. V ostatních případech je instalace indukční smyčky vstřícným gestem obchodníka, pořadatele různých akci apod. vůči nedoslýchavým zákazníkům, návštěvníkům, divákům.

  Indukční smyčky nejsou indikovány pro osoby s úplnou hluchotou, protože pro ně nemají význam. Indikace je u osob, jejichž ztráta sluchu leží mezi 21 až 90 dB v lepším uchu.

  Proč používat indukční smyčky ?

  Indukční smyčka je účinnou a relativně levnou asistivní technologií, která eliminuje komunikační bariéru mezi osobami sluchovým postižením (nedoslýchavými) a intaktní populací. Vzhledem k tomu, že podle dostupných statistik se sluchové postižení týká cca 6% osob, jedná o poměrně početnou skupinu, která má právo, aby její omezený přístup k informacím byl pomocí současných i budoucích asistivních technologií eliminován v maximální možné míře.

   

  Průvodce užívání indukčních smyček v praxi

  Zevrubné informace, jak používat indukční smyčky v praxi, najdete v záložce Indukční smyčky (viz MENU na horní liště)

   

  I NESLYŠÍCÍ MAJÍ PRÁVO SLYŠET !

  UNIE NESLYŠÍCÍCH BRNO

  VÁŠ SPOLEHLIVÝ ODBORNÝ PARTNER V OBLASTI INDUKČNÍCH SMYČEK A DALŠÍCH ASISTIVNÍCH TECHNOLOGIÍ PRO NESLYŠÍCÍ

   

  Indukční smyčka pro domácnost

  Zesilovací systém zvuku s indukční smyčkou, rádiový přenos s indukční smyčkou, bezdrátový poslech zvuku, přenos zvuku přes indukční smyčkou, další …

  Přepážkové / Prostorové

  Pro prostory přepážek, menší kanceláře a prostory, pro místnosti, auto taxi nebo menší prostory, do výtahu nebo interkom, další …

  Zesilovací systém zvuku s indukční smyčkou, rádiový přenos s indukční smyčkou, bezdrátový poslech zvuku, přenos zvuku přes indukční smyčkou, další ...

  RF poslech indukční smyčky

  Indukční smyčka ke sluchadlům, inteligentní přijímač, universální sluchátkový přijímač, RF systém pro použití, další …

  Měření magnetického pole indukční smyčky

  Testovací přijímač indukční smyčky, měření intenzity magnetického pole, řešení pro měření, označuje funkčnost indukční smyčky, další …

  Co je to indukční smyčka, k čemu se používá, …

  Pro uživatele sluchadla je porozumění hlasu přijímanému mikrofonem sluchadla závažným každodenním problémem. Mikrofon totiž kromě hlasového sdělení zachycuje i rušivé hluky z okolí mluvčiho. Lidské ucho, pokud je plně funkční, má schopnost ruchy, které jsou v prostoru, kde probíhá komunikace, filtrovat a vnímat jenom ty užitečné. Sluchadlo tuto schopnost nemá.

  Řešením může být indukční smyčka v případech, kdy se sluchadlo používá v prostředí s vnějšími rušivými zvuky a ozvěnami, nebo když má sluchově postižený slyšet vzdálené nebo zkreslené zvuky a porozumět jim.

  Indukční smyčka je elektronickým zařízením, které účinně snižuje komunikační barieru mezi osobami se sluchovým postižením a intaktní populací. Jeho správný název je audio-frekvenční smyčkový zesilovací systém. Indukční smyčky byly vyvinuté s cílem usnadnit sluchově postiženým osobám příjem zvukových informací a zlepšit jejich srozumitelnost. Prostory vybavené indukčním smyčkovým zesilovacím systémem jsou označené mezinárodně přijatým grafickým symbolem.

   

  Reference

   1. 8. 2021

   Ústavní soud

   1. 8. 2021

   Knihovna města Ostravy

   1. 8. 2021

   Kino NFA Ponrepo v Praze, Staré město

   1. 8. 2021

   Kino Scala v Brně

   1. 8. 2021

   Magistrát města Brna – Odbor územního plánování a rozvoje

   1. 8. 2021

   CAMP – Auditorium v Praze

   1. 8. 2021

   Magistrát města Brna – Odbor správních činností (OSČ)

   1. 8. 2021

   Kaufland Ostrov nad Ohří

   1. 8. 2021

   Indukční smyčka v tramvaji

   1. 8. 2021

   Hrochův týnec

   Back to top button